ZakladamBloga.pl Blog

LEKCJA 21: Jak zabezpieczyć bazę danych bloga WordPress 0

LEKCJA 21: Jak zabezpieczyć bazę danych bloga WordPress

wp-config.php Zmien domyslny prefiks tabel w bazie danych i chron sie przed atakiem typu SQL injection $table_prefix = ‚wp_’; $table_prefix = ‚hjdasd89d_’; Tabela Option SELECT * FROM `hjdasd89d_options` WHERE `option_name` LIKE ‚%wp_%’ Tabela UserMeta...